Ziet Nederland de eigen kwetsbaarheid voor klimaatverandering wel onder ogen?

Vanuit het buitenland is het plaatje helder: Nederland is een klein, maar dichtbevolkt land waar mensen onder zeeniveau leven. Dus worden we ook gezien als een land dat kwetsbaar is voor de gevolgen van zeespiegelstijging, net als kleine eilandstaten en andere rivierdelta’s. Maar zien Nederlanders dat zelf eigenlijk wel zo? NU.nl sprak twee buitenlandse wetenschappers die zich in het Nederlandse zeespiegeldebat verdiepen, en zich verbazen over het zelfvertrouwen.