Willekeur bij doorstroming scholieren leidde volgens CPB tot kansenongelijkheid

Stapelaars, leerlingen die met een schooldiploma wilden doorstromen naar een hoger niveau, waren tussen 2004 en 2020 afhankelijk van de eisen van hun school. Omdat die eisen per school erg verschilden, is er sprake geweest van kansenongelijkheid, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het eigen onderzoek Stapelen in het voortgezet onderwijs.