Waterschap zag veel misgaan bij aanpak watersnood in Limburg

Bij de aanpak van de watersnood in Limburg in juli ging er zeker de eerste dagen veel mis, blijkt uit een evaluatie in opdracht van Waterschap Limburg. Zo ontbrak het aan overzicht, was de communicatie gebrekkig en werd veel langs elkaar heen gewerkt. Ter plaatse moesten bij gebrek aan regie snel beslissingen worden genomen en prognoses over de waterstanden van met name de Maas waren te optimistisch.