Taal- en rekenniveau moet van onderwijsinspectie binnen twee jaar verbeterd zijn

De onderwijsinspectie vindt dat het taal- en rekenniveau van leerlingen binnen twee jaar verbeterd moet zijn. De groep die van school gaat zonder goed te kunnen lezen of rekenen wordt steeds groter en Nederland is op dat vlak inmiddels afgezakt tot de Europese middenmoot. Daar binnen twee jaar verandering in aanbrengen is volgens de inspectie “broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen aan de maatschappij”.