Raad van State wil dat kabinet verlenging coronawet beter motiveert

Het kabinet moet duidelijker maken dat de coronawet ook daadwerkelijk een tijdelijke wet is, zo stelt de Raad van State (RvS) in een donderdag openbaar gemaakt advies. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm), de juridische grondslag voor de coronamaatregelen, moet elke drie maanden worden verlengd en loopt tot 1 juni. Het kabinet wil verlengen, maar de RvS adviseert de motivering te verbeteren.