Pas 30 van de 2.500 statushouders via speciale regeling ondergebracht in hotels

Een van de oplossingen die de afgelopen maanden bedacht werd om de druk op de asielopvang op korte termijn te verlichten heeft tot nu toe nauwelijks nut gehad. Het was de bedoeling dat er in totaal zo’n 2.500 statushouders in hotels zouden worden ondergebracht, maar tot nu toe is er pas voor 30 mensen een plek gevonden. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan NU.nl.