Ministerie wil meldpunt voor kinderarbeid door jonge influencers

Het demissionaire kabinet werkt aan een meldpunt waar mensen terechtkunnen die vermoeden dat kinderen te veel worden ingezet om geld te verdienen als vlogger of influencer. Het meldpunt moet samen met een inspectieonderzoek en “ook in gesprek met ouders, kinderen, pedagogen en bedrijven” leiden tot duidelijkere normen en regels op dit vlak, zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).