Lappendeken aan vuurwerkverboden, maar branche verwacht toch hogere omzet

Hoe zit het met het vuurwerkverbod in de tien grootste steden? Een rondgang van NU.nl leert dat door verschillende gemeentes wordt ingezet op een totaalverbod. De vuurwerkbranche rekent evengoed op een hogere omzet.