Joodse organisaties bezorgd over vergelijking Holocaust met coronabeleid

Vooraanstaande Joodse organisaties roepen de Tweede Kamerfracties op zich krachtig uit te spreken tegen vergelijkingen tussen de situatie rond de coronacrisis en de Holocaust. Ze vrezen dat door de vergelijking het risico wordt vergroot dat echte genocides nu en in de toekomst niet meer zullen worden herkend. De Kamer reageerde in september geschokt op een dergelijke vergelijking door Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren.