Woningbouw in laaggelegen riviergebied komt door versnipperd beleid

Deskundigen vinden dat gemeenten moeten stoppen met woningbouw in de uiterwaarden van rivieren, omdat dit niet klimaatbestendig is. Uit onderzoek van KRO-NCRV’s Pointer blijkt echter dat gemeenten hier toch huizen bouwen om aan de vraag naar woningen te voldoen.