Waarom 45-plussers een Moderna-boosterprik en anderen een van Pfizer krijgen

Mensen van 45 jaar en ouder die bij een GGD een boosterprik halen, krijgen een dosis van Moderna, terwijl jongeren altijd een oppepprik van Pfizer krijgen. Hoe komt dat?