Supermarkten kunnen prijzen niet oneindig verhogen

We betalen al meer voor voedingsmiddelen zoals brood, melk en groente in supermarkten, maar producten kunnen niet straffeloos duurder worden. “We kunnen niet alle kostenstijgingen op het bordje van de consument leggen en daarom worden er intensieve gesprekken gevoerd met producten en leveranciers. Iedereen in de keten moet een stukje opvangen”, zegt directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in gesprek met NU.nl.