Schets gevonden onder de verflagen van De Nachtwacht na restauratie

Onder de verflagen van De Nachtwacht is een schets gevonden van Rembrandts opzet van de compositie van het schilderij. De schets kwam aan het licht tijdens Operatie Nachtwacht, dat nu na 2,5 jaar is afgerond als eerste fase van de restauratie.