Presentatie coalitieakkoord: ethisch vraagstuk en migratie blijven struikelblok

Vandaag wordt het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie gepresenteerd. Er zijn stevige discussies geweest over onderwerpen waar partijen fundamenteel van mening over verschillen. Het medisch-ethische vraagstuk en migratie liggen gevoelig bij deze partijen. Hoe pakt de nieuwe coalitie dit aan?