Planbureau: Nieuw kabinet moet klimaat- en stikstofplannen snel concreet maken

Het nieuwe kabinet moet haast maken met het opstellen van concrete plannen om de klimaatambities en de stikstofdoelen te halen. Ook zijn veel voorgestelde maatregelen te vrijwillig van aard en kan meer regelgeving “als stok achter de deur” een oplossing zijn. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een reflectie op het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord.