Omgevallen bomen en problemen op de weg: ook overlast door storm Franklin

Na Dudley en Eunice zorgt zondag storm Franklin voor overlast. Er zijn bomen ontworteld, gebouwen beschadigd geraakt en problemen op de weg. Om meer overlast te voorkomen, hebben Rijkswaterstaat en andere instanties weer maatregelen getroffen.