Komend jaar extra geld naar klimaat, maar onduidelijk welk doel wordt nagestreefd

Volgend jaar wordt er 6,8 miljard euro extra uitgetrokken voor het klimaat, zoals al voor Prinsjesdag was uitgelekt. Inmiddels is ook helder waar dat geld naartoe gaat, maar nog niet of daarmee ook minder CO2 wordt uitgestoten dan Nederland al van plan was.