Kerk viert Kerst grotendeels online, maar sommige kerkgangers blijven welkom

Ook in de kerken ziet Kerst er dit jaar anders uit vanwege het coronavirus. De belangenorganisatie voor kerkgenootschappen in Nederland (CIO) riep de aangesloten geloofsgemeenschappen op de diensten zo veel mogelijk online te houden. Veel kerken lijken daar gehoor aan te geven, maar zorgen er ook voor dat bepaalde diensten wel te bezoeken blijven voor een beperkte groep mensen die dat nodig heeft, blijkt uit rondgang van NU.nl.