Jury overlegt na de kerst verder in misbruikproces tegen Ghislaine Maxwell

Op maandagochtend 27 december komen de twaalf juryleden weer samen om te kijken of ze tot een unaniem besluit kunnen komen of Maxwell wel of niet schuldig is.