Afschieten van 1.400 herten in Oostvaardersplassen nog maar amper gelukt

Staatsbosbeheer heeft afgelopen winter 157 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Daarmee ligt het aantal afgeschoten dieren ver onder het aangekondigde aantal van 1.400 edelherten.